Wparcie Klienta w definiowaniu końcowych efektów procesu coachingowego

Im lepiej są one zdefiniowane, większa szansa na realizację. Klient z reguły wie co chciałby zmienić, zrealizować, jednak rzeczywistość bywa zupełnie inne. Podczas sesji kontraktowej, a nawet w procesie coachingowej następują zmiany celów. Klienci najczęściej nie mają jasno zdefiniowanych końcowych efektów w procesie, a nawet bywa złudne wyobrażenie, że to co robią jest słuszne i przybliża ich do realizacji planu – rzeczywistość bywa różna.Zadaniem coacha, jest pomóc Klientowi określić cele i proces realizacji. Użyteczną techniką wykorzystywaną jest GAS (goal attainment scaling), która pozwala określić efektywność wspólnej pracy.