Model Grow

Trenerzy zapewniają wiele narzędzi i technik, do osiągania celów. Jednym z nich jest model GROW. Proces osiągania wymarzonego celu składa się z czterech etapów. Nazwa modelu pochodzi od pierwszej litery angielskiego słowa: Goal, Reality, Options, Way. Niezwykle skuteczny sposób na osiągnięcie celów. Zadając właściwe pytania, przybliżamy się nie dość, że do prawidłowego sformułowania celu, a nawet ułożenia planu do jego realizacji. Pracując z celami w modelu GROW skupiamy się na czterech powyższych elementach, a mianowicie na samym celu, realności celu, możliwościach i krokach podjętych w celu osiągnięcia celu.

Jest kilka sposób na zdefiniowanie celu. Pomocna jest SMART, w ramach której odpowiadamy na znaczenie każdej z liter “SMART”:

  • Specific – dobrze sprecyzowany
  • Measurable – mierzalny
  • Achivable – możliwy do osiągnięcia
  • Relevant – istotny, ważny
  • Time-bounded – ograniczony czasowo

Kluczem do sukcesu klienta jest odpowiadanie na pytania odpowiednio dobrane w procesie coachingowym.